afb. Kris Roderburg, 2008

94. Nicolaes Blom, 1680

steensoort: maaskalksteen
maten: 144 x 261 cm
locatie: schip

De in een redelijke staat bewaarde zerk heeft geen randaanduiding. Midden bovenin bevindt zich een grote verdiepte cirkel met daarin het wapen in relif. De twee linten onder de schilden kruisen elkaar en eindigen in een bolletje. Hieronder bevindt zich de vijfregelige inscriptie in gegraveerde kapitalen. De rest van de zerk is leeg.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 267
Smits (59)
BEGRAVEENIS VAN
NICOLAES BLOM,
CONTREROLLEUR EN INGENIEUR VAN DE FORTIFICATIEN;
EN CORNELIA BASTINGIUS, SIJN HUYSVROU;
NICOLAES BLOM, HAREN SOONE, SCHEPEN DESER STADT,
STERFT DEN X SEPTEMBER ANNO 1680.Afmeting van den grafsteen: 1,44 bij 2,61 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 69
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

94. Nicolaes Blom, 1680
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 267
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 69

n: vermelding in een voetnoot