96. Willem Philips, 1579

steensoort: maaskalksteen met witte aders
maten: 98 x 186 cm
locatie: schip

Er loopt een breuk over de rechtermiddenzijde. Van het wapenschild en de cirkel voor de hostie zijn slechts de linker zijkanten te zien.
Het gaat om een zerk met een tekstband die wordt voorgesteld als zijnde omgeslagen op de hoeken. Hierin bevindt zich de inscriptie in gegraveerde letters, waarbij de linker tekstband leeg is gebleven. In het midden was een verdiepte cirkel te zien met daarin een kelk met hostie en daaronder het wapenschild, dat met een lint was opgehangen aan de cirkel erboven.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 273
Smits (58)
HIC JACET SEPULTUS
DOMINUS
GUILHELMUS PHILIPPI,
QUI OBIIT ANNO 1579
DIE 12 AUGUSTI.Afmeting van den grafsteen: 0,98 bij 1,86 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 68
Afbeeldingen

ca 1912
     
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

96. Willem Philips, 1579
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 273
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 68

n: vermelding in een voetnoot