95. Dirck Kievit, 1532

steensoort: maaskalksteen
maten: 114 x 231 cm
locatie: schip

De zerk is ten zeerste afgesleten. Van de inscriptie zijn nog slechts enkele letters, aan de rechterzijde, te ontwaren en van de priesterfiguur zijn niet meer dan enkele contouren en verdiepingen in het oppervlak waar te nemen.
Oorspronkelijk betrof het hier een zerk met een tekstband met vierpassen op de hoeken en daarbinnen de figuur van een priester met de handen op de borst en daarboven een kelk met hostie. Zijn hoofd lag op een kussen dat was weergegeven tegen een schelpnis onder een gedrukte boog, die op zuilen rustte met postamenten en kapitelen.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 271
Smits (57)
HIC JACET SEPULTUS
HONORABILIS VIR, DOMINUS
THEODORICUS KIEVIT,
HUJUS ALTARIS BENEFICIATUS,
QUI OBIIT ANNO DOMINI
MVc TRIGESIMO SECUNDO, ULTIMA MA ...Afmeting van den grafsteen: 1,13 bij 2,30 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 68
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

95. Dirck Kievit, 1532
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 271
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 68

n: vermelding in een voetnoot