afb. Kris Roderburg, 2008

93. Cornelis Emberts, 1594

steensoort: maaskalksteen
maten: 144 x 289 cm
locatie: schip

De zerk is erg afgesleten. Verschillende letters van de inscripties zijn onleesbaar geworden; van het wapen rechts is niets meer te onderscheiden en van het linker alleen nog de contouren. De afbeelding op de zerk moet oorspronkelijk fraai zijn geweest. We zien een klassiek vormgegeven nis met gecanneleerde zuilen op postamenten, kapitelen en abaci die een timpaan dragen met tandlijst. In het timpaan is een engelenkopje boven grote vleugels afgebeeld. Hierbinnen is de staande figuur van een kanunnik te zien in misgewaden en met een kelk met hostie op zijn borst boven zijn handen. In de zwikken naast het timpaan bevinden zich twee wapenschilden.
Onder de genoemde voorstelling is een inscriptieplaat aangebracht, die wordt omgeven door verschillende voluten als versiering. De inscriptie zelf is in gegraveerde kapitalen.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 265
Smits (56)
MONUMENTUM
INSIGNUS PIETATE VIRI,
DOMINI AC MAGISTRI
CORNELII EMBERTI,
QUI 38 ANNOS HUJUS ECCLESIAE
CANONICATUM AGENS,
OBDORMIVIT IN DOMINO
15 KALENDAS MARTII
ANNO DOMINI
1594.Afmeting der grafzerk: 1,45 bij 2,90 Meter.
De datum, op den achtsten regel van dit grafschrift voorkomend, beteekent: 15 Februari 1594.
Dit grafteeken vertoont een treffende overeenkomst, wat de paramentiek en de symmetrische voorstelling aangaat, met no. 10 op bl. 16 afgedrukt.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 67
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

93. Cornelis Emberts, 1594
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 265
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 67

n: vermelding in een voetnoot