afb. Kris Roderburg, 2008

91. Cornelius Jans van Roy, 1630

steensoort: maaskalksteen
maten: 116 x 232 cm
locatie: schip

De zerk is enigszins afgesleten, met als gevolg dat verschillende letters van vooral de inscriptie op het middenveld onleesbaar zijn geworden. Van het wapen zijn alleen nog de contouren van het hert te ontwaren. De zerk bezit aan de randen een tekstband met omgeslagen hoeken met daarin de oudste inscriptie in gotische letters, die doorloopt op het middenveld. Hier direct op volgend bevindt zich de tweede inscriptie in gegraveerde kapitalen. Midden op de zerk zien we een verdiepte cirkel met rand en daarin het wapenschild, dat met een lint is opgehangen aan de cirkel.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 261
Smits (55)
BEGRAFFENIS
CORNELI(I) JANSEN VAN ROY,
INNEGEBIEDER DESER STADT,
STERF DEN 4 MERT 1630;
ENDE
JENNEKE,
SIJN HUYSVROUW, DOCHTER
MATHEUS PAUWETER,
STERF ANNO 1620, DEN 10 NOVEMBER.

Later bijgehakt:
HIER LEET BEGRAVEN
DE HEER EN MEESTER
CORNELIS COLEN,
ADVOCAAT EN RENTMEESTER VAN DE
ADELYCKE ABDYE VAN SINT GEERTRUYE
TOT LOVEN,
STERFT DEN 12 OCTOBER 1685.Grootte der zerk: 1,15 bij 2,31 Meter.
Het eerste gedeelte van dit grafschrift is in fraaie Ghotieke letter, het later bijgehakte gedeelte in Romeinsche letter gebeiteld.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 66
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

91. Cornelius Jans van Roy, 1630
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 261
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 66

n: vermelding in een voetnoot