afb. Kris Roderburg, 2008

86. Hendrik Bernard Martini, 1776

steensoort: maaskalksteen met witte aders
maten: 144 x 272 cm
locatie: schip

De in redelijke staat bewaarde zerk vertoont in de bovenhelft een grote verdiepte rechthoek, die aan de linker-, rechter- en bovenzijde een rand van het zerkoppervlak vrijlaat. In deze rechthoek is het wapen aangebracht. Daaronder bevindt zich de vijfregelige inscriptie in gegraveerde kapitalen, waarbij de letters van de naam extra groot zijn uitgevoerd.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 247
Smits (54)
GRAFKELDER
VAN DEN HEERE
EN
MEESTER
HENDRIK BERNARD MARTINI,
OUD-PRESIDENT-SCHEPEN
EN
OUDSTE(N) RAAD
DEZER STAD.De deksteen van deze grafkelder heeft eene afmeting van 1,42 bij 2,72 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 65
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

86. Hendrik Bernard Martini, 1776
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 247
 
Literatuur en bronnenpublicaties

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 154

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 65

n: vermelding in een voetnoot