afb. Kris Roderburg, 2008

87. Jakes de Lange, 1664

steensoort: hardsteen
maten: 108 x 187 cm
locatie: schip

De zerk is enigszins vaag geworden. Het wapen is weggesleten en van de omkadering ervan zijn nog slechts enkele vage lijnen te onderscheiden.
De bovenhelft van de zerk, zonder rand, wordt ingenomen door een groot verdiept ovaal met daarin het wapen in relif. Dit wapen wordt omgeven door nog vaag te zien een opvallend fraaie versiering, bestaande uit gegraveerde bladranken die aan de bovenzijde uitmonden in naar buiten gewende maskerkoppen met uitgestoken tong. Hieronder bevindt zich de vierregelige inscriptie. De rest van het oppervlak is leeg.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 251
Smits (53)
BEGRAFFENIS
VAN
JAKES DE LANGE,
STERFT DEN 20n APRIL
1664;
ENDE
CATRINA MUYSERT,
SIJN HUYSVROU,
(STERFT) DEN 7 JUNY 1661.Grootte der zerk: 1,08 bij 1,87 Meter.
Behoudens het hierboven afgedrukte wapen, door een stel van zeventiend' eeuwsche arabesken omlijst, bevat deze eenvoudige grafsteen geen enkele sieraad.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 64
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

87. Jakes de Lange, 1664
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 251
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 64

n: vermelding in een voetnoot