afb. Kris Roderburg, 2008

39. Maria Jans Pijnappel, 1610

steensoort: maaskalksteen
maten: 73 x 130 cm
locatie: schip

De zerk heeft aan de randen een tekstband met omgeslagen hoeken, met daarin de inscriptie, waarvan het laatste jaartal is weergegeven op het middenveld. In het midden van de zerk zien we het wapenschild in relif, weergegeven als hangend aan een lint dat afhangt van een haak. Lint en haak zijn gegraveerd.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 107
Smits (52.C)
BEGRAEFFENIS
MARIA, DOCHTER JANS PIJNAPPEL,
RAET DESER STADT,
MEESTER(E)SSE VAN 'T BAGIJNHOF,
STERF DEN 4 MEY.Grootte der grafzerken: A: 0,72 bij 1,30 Meter, B: 0,69 bij 1,76 Meter, C: 0,72 bij 1,30 Meter..
Vergelijk L.H.C. Schutjes, Kerkelijke geschiedenis van het Bisdom 's Hertgenbosch, III Deel, blz. 357-72. (Begijnhof).
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 63
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

39. Maria Jans Pijnappel, 1610
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 107
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 63

n: vermelding in een voetnoot