afb. Kris Roderburg, 2008

34. Henrick Arnts van Houbraken, 1623

steensoort: maaskalksteen met witte aders
maten: 69 x 178 cm
locatie: schip

De letters in kapitalen van de tweede inscriptie zijn door hun ondiepe gravering ten zeerste vervaagd. De zerk heeft een tekstband die wordt aangegeven door twee simpele lijnen. Hierin bevindt zich de hoofdinscriptie, die doorloopt op het middenveld. Er is geen verdere versiering.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 93
Smits (52.B)
HIER LEYT BEGRAVEN HENDRICK AERTSEN VAN HOUBRAKEN,
PROVOOST VAN DE GAERNESOENE DESER STADT, STERF DEN 16n OTOBER 1623;
ENDE MARYKEN VOOGELS, SIJN HUYSVROU, STERF DEN 6n FEBRUARY Ao 1626;
ENDE HELENA DONCKERS, WEEDUWE VAN JORIS HAUBRAKEN,
STERFT DEN 17n OCTOBER ANNO 1683; ELISABETH HOUBRAKEN,
WEDUWE JAN VAN DER SANDE, STERFT 28 MEY 1708.Grootte der grafzerken: A: 0,72 bij 1,30 Meter, B: 0,69 bij 1,76 Meter, C: 0,72 bij 1,30 Meter..
Vergelijk L.H.C. Schutjes, Kerkelijke geschiedenis van het Bisdom 's Hertgenbosch, III Deel, blz. 357-72. (Begijnhof).
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 63
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

34. Henrick Arnts van Houbraken, 1623
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 93
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 63

n: vermelding in een voetnoot