afb. Kris Roderburg, 2008

33. Lysbeth en Jenneken Hermans Bottermans, 1557

steensoort: maaskalksteen
maten: 72 x 129 cm
locatie: schip

Van de tweede inscriptie op het middenvlak zijn nog slechts een drietal willekeurige letters te onderscheiden. Ook de wapensymboliek is ernstig beschadigd. De zerk heeft aan de randen een tekstband met omgeslagen hoeken. In het midden zien we een verdiepte cirkel zonder rand met vrij daarin de wapentekens zonder schild.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 89
Smits (52.A)
HIER LIGGHEN BEGRAVEN
LIJSBET ENDE JENNEKEN HERMAN BOTTERMANS DOCHTEREN,
ENDE STORVEN ANNO XVc LVII IN OCTOBER.

Later bijgehakt:
BEGRAEFENIS VAN JAN SCHEFFERS.Grootte der grafzerken: A: 0,72 bij 1,30 Meter, B: 0,69 bij 1,76 Meter, C: 0,72 bij 1,30 Meter..
Vergelijk L.H.C. Schutjes, Kerkelijke geschiedenis van het Bisdom 's Hertgenbosch, III Deel, blz. 357-72. (Begijnhof).
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 63
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

33. Lysbeth en Jenneken Hermans Bottermans, 1557
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 89
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 63

n: vermelding in een voetnoot