afb. Kris Roderburg, 2008

75. Johannes Veldius van Delft, 17de eeuw?

steensoort: maaskalksteen
maten: 93 x 155 cm
locatie: schip

De zerk is ten zeerste afgesleten en van het eerste gedeelte van de inscriptie zijn slechts hier en daar enkele letters te ontwaren.
De zerk heeft een simpele rand, aangegeven door een gegraveerde lijn. Midden onderaan de zerk is een verdiepte ovaal te zien met daarin het wapen.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 213
Le Grand Théâtre
43
Le Grand Théâtre Sacre' de Brabant, Tom. II. Part. II. (1734) 43
Smits (51.B)
EPITAPHIE JOANNIS VELDY DELPHENSI(S):
JOANNES VELDIUS LEIT HIER(E)
VAN DELFT, OUDT TWINTICH JARE(N),
DIE ONDER GODS MOEDER BESTIERE
IN DEUCHDEN WAS HIERVAREN.
. . .
TE GAEN . . .
ALS DIE DOET HEM QUAM ROVEN
HIJ WAS BEMINT VAN GROET EN CLEYN
IN SIJN LEVEN EN STERVEN
MAECKT DAT DE SYELE IN 'T HEMELS PLEYN
DIE GLORIE GOETS MACH ERVEN.De afmeting van A is: 1,03 bij 2 Meter, van B bedraagt zij 0,92 bij 1,55 Meter.
De versiering van de sub A afgebeelde zerk is geheel verdwenen; de sub B vermelde voerde eertijds een wapenschild aan de benedenzijde, dat ook geheel is afgesleten.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 62
Van Epen
42
De Wapenheraut (1897) 42
Artikelen
1897

D.G. van Epen

Eenige grafschriften
De Wapenheraut (1897) 42
 
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

75. Johannes Veldius van Delft, 17de eeuw?
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 213
 
Literatuur en bronnenpublicaties

D.G. van Epen, De Wapenheraut (1897) 42

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 62

n: vermelding in een voetnoot