afb. Kris Roderburg, 2008

77. Johanna van Lith, 1531

steensoort: maaskalksteen met witte aders
maten: 102 x 202 cm
locatie: schip

Er loopt een breuk over de linkerbenedenhoek. Van de oorspronkelijke tekstband, inclusief de hoekvierpassen, en de zich daarin bevindende inscriptie is niets meer te onderscheiden. Het bovengedeelte van het middenveld is leeg.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 219
Smits (51.A)
HIER LEET BEGRAVEN
. . .
JENEKE VAN LYT,
CORNELIS HUYSVROU WAS, DIE STERF
ANNO XVc ENDE XIII DEN II DACH IN SEPTEMBRI.
BEGRAFNI(S)
WOUTER TOLYNCK DYEREKSZEN,
STERF ANNO 1621 DEN 7 JANUARI;
ENDE
ELSKEN VAN DOMMELEN,
SIJN HUYVROU, STERF DEN 8 AUGUSTI ANNO 1617.De afmeting van A is: 1,03 bij 2 Meter, van B bedraagt zij 0,92 bij 1,55 Meter.
De versiering van de sub A afgebeelde zerk is geheel verdwenen; de sub B vermelde voerde eertijds een wapenschild aan de benedenzijde, dat ook geheel is afgesleten.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 62
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

77. Johanna van Lith, 1531
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 219
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 62

n: vermelding in een voetnoot