afb. Kris Roderburg, 2008

24. Adriaen van Hommelheze, 1556

steensoort: maaskalksteen
maten: 87 x 167 cm
locatie: schip

De zerk vertoont aan de randen een tekstband met een inscriptie met gegraveerde letters, die op de hoeken wordt onderbroken door vierpassen met daarin de evangelistensymbolen. In het middenveld iets boven het midden zien we een verdiepte cirkel met een rand en daarin in relif een kelk met hostie.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 65
Smits (50.B)
HIC JACET SEPULTUS HONORABILIS VIR,
DOMINUS
ADRIANUS DE HOMMELHEZE,
RECTOR CAPELLE S. ANTHONII
AC BENEFICIATUS HUJUS ECCLESIAE,
QUI OBIIT ANNO 1556
MENSIS MAJI DIE 18.De afmeting van A is: 0,75 bij 1,14 Meter en van B: 0,87 bij 1,72 Meter.
De laatstgenoemde zerk draagt een kelk in het midden, de sub A gemelde een eenvoudig wapenschild, dat hierboven staat afgebeeld.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 61
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

24. Adriaen van Hommelheze, 1556
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 65
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 61

n: vermelding in een voetnoot