afb. Kris Roderburg, 2008

32. Johan Janssen van Beughem de Bodeghen, 1640

steensoort: maaskalksteen
maten: 67 x 142 cm
locatie: schip

De zerk, zonder rand, heeft aan de bovenzijde een verdiepte cirkel met daarin in relif een groot schild dat met een eenvoudig lint is opgehangen aan een tak. Hieronder bevindt zich de inscriptie in gegraveerde kapitalen, die het gehele vlak onder het wapen valt.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 85
Smits (50.A)
HIER LEET BEGRAVEN
JOHAN JANSSEN VAN BEUGHEM DE BODEGHEN,
STERFT DEN 16 DECEMBER ANNO 1640; ENDE
CATHARINA GREVENRAET, SIJN HUYSVROU,
STERFT DEN 7 DECEMBER 1652; ENDE
JASPER VAN BEUGHEM, HENNEN SOON,
STERFT DEN 12 JUNY ANNO 1655; ENDE
JOHANNA VAN WAMEL, SIJN HUYSVROU,
STERFT DEN 23 OCTOBER ANNO 1663.De afmeting van A is: 0,75 bij 1,14 Meter en van B: 0,87 bij 1,72 Meter.
De laatstgenoemde zerk draagt een kelk in het midden, de sub A gemelde een eenvoudig wapenschild, dat hierboven staat afgebeeld.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 61
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

32. Johan Janssen van Beughem de Bodeghen, 1640
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 85
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 61

n: vermelding in een voetnoot