afb. Kris Roderburg, 2008

68. Maria Elisabeth van der Vaert, 1708

steensoort: hardsteen
maten: 83 x 159 cm
locatie: schip

De zerk heeft geen rand of enige andere versiering. Er is slechts de zesregelige inscriptie in gegraveerde kapitalen aan de bovenzijde. De rest van de zerk is leeg gebleven.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 183
Smits (49.C)
HIER LYET BEGRAVEN
MARIA ELSABEHT VAN DER VAERT,
DE HUYSVROU VAN JOHANNES EENUS,
BEGRAVEN DEN 3 FEBRUARI ANNO 1708;
EN(DE) JOANNES EENUS.De afmetingen der drie zerken zijn de volgende: A: 0,72 bij 1,06 Meter; B: 0,69 bij 1,79 Meter en C: 0,81 bij 1,56 Meter.
Alleen de sub A vermelde voert het (hierboven afgebeeld) wapen.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 60
Artikelen
1884

Aug. Sassen

Grafzerken in de St. Janskerk te 's-Hertogenbosch
Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis, Taal- en Letterkunde 1 (1884) 183
 
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

68. Maria Elisabeth van der Vaert, 1708
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 183
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 60

n: vermelding in een voetnoot