afb. Kris Roderburg, 2008

21. Anna Margrieta Schuil, 1632

steensoort: maaskalksteen
maten: 69 x 196 cm
locatie: schip

De zerk heeft geen enkele versiering; er is slechts de inscriptie in gegraveerde kapitalen die het hele oppervlak vult.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 59
Smits (49.B)
HIER RUSTEN ANNA[A] MARGRIETA SCHUIL, OUT 3 DAGE,
STERF DEN 4 FEBRUARI 1632.
CORNELIA SCHUIL, OUT 19 JA(REN), STERF DEN 13 AUGUSTUS 1636.
D.D. HERMANNUS SCHUIL, M(EDICINAE) DOCTOR,
OUT 21 JAREN, STERF DE 29 AUGUSTUS 1636;
HIC EXSPECTO RESURRECTIONEM.
EN JOFFROU MARIA ROUFS, WEDUWE VAN DE WAARDE;
HEER EVERHARDUS SCHUIL, IN SIJN LEVEN PREDIKANT TE BARLICOM,
STERF DEN 18 FEBRUARI 'S JAARS 1703, OUT 74 JAAR.De afmetingen der drie zerken zijn de volgende: A: 0,72 bij 1,06 Meter; B: 0,69 bij 1,79 Meter en C: 0,81 bij 1,56 Meter.
Alleen de sub A vermelde voert het (hierboven afgebeeld) wapen.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 60
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

21. Anna Margrieta Schuil, 1632
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 59
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 60

n: vermelding in een voetnoot