23. Jan Collert, 1517

steensoort: grijze hardsteen
maten: 73 x 105 cm
locatie: schip

De zerk is nu een volledig leeg vlak. Vroeger was op de zerk een tekstband te zien met omgeslagen en opgebolde hoeken en in het midden een grote driepas waaraan door middel van dichtgegespte riemen twee wapenschilden zijn opgehangen.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 63
Smits (49.A)
HIER LEET BEGRAVEN JAN COLLERT, DIE VERWER,
DIE STERF IN 'T JAER M. CCCCC EN XVII
DEN VII DACH OCTOBER; BIDT VOER DIE ZIELE.De afmetingen der drie zerken zijn de volgende: A: 0,72 bij 1,06 Meter; B: 0,69 bij 1,79 Meter en C: 0,81 bij 1,56 Meter.
Alleen de sub A vermelde voert het (hierboven afgebeeld) wapen.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 60
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

23. Jan Collert, 1517
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 63
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 60

n: vermelding in een voetnoot