afb. Kris Roderburg, 2008

13. Arnt Dircx van Balgoijen, 1623

steensoort: maaskalksteen met witte aders
maten: 65 x 98 cm
locatie: schip

Het oppervlak van de zerk is enigszins vervaagd. Het geheel van de zerk wordt ingenomen door een inscriptieplaat die aan alle zijden wordt omgeven door bandwerk met ronde gaatjes in de uitstulpingen. De inscriptie is in gegraveerde kapitalen.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 39
Smits (48.C)
MONUMENTUM MAGISTRI
ARNOLDI THEODORI BALGOI, 4tae CLASSIS PROFESSORIS,
QUI OBIT 6 SEPTEMBER ANNO 1623; ET
MARIAE CASPARIS JOHANNIS, SUAE UXORIS, DEFUNCTAE 29 JANUARII ANNO 1601;
AC ANNAE JOANNIS ASCHOIRZ, UXORIS,
QUI OBIIT 7 JUNII ANNO 1603.De grootte derer zerken als als volgt: A: 0,59 bij 1,04 Meter, B: 0,57 bij 1 Meter en C: 0,65 bij 1 Meter.
De eenige merkwaardigheid dezer drie grafsteentjes bestaat hierin, dat A het hierboven afgebeelde wapenschild voert.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 59
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

13. Arnt Dircx van Balgoijen, 1623
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 39
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 59

n: vermelding in een voetnoot