afb. Kris Roderburg, 2008

12. Jan van Enckenvoirt, 1529

steensoort: maaskalksteen
maten: 58 x 101 cm
locatie: schip

De zerk is erg vaag geworden en grote delen van de inscriptie zijn niet meer te ontcijferen. Het betreft een inscriptiezerk met een randtekst, zonder omkadering, in gotische letters en verder nog een zevenregelige inscriptie in kapitalen op het middenveld.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 37
Smits (48.B)
HIC JACET SEPULTUS
JOHANNES DE ENCKEVOIRT,
INFANS, LOCUM PARENTIBUS SUIS SERVANS,
QUI OBIIT ANNO 1528, Ia MARTII.

Later bijgehakt:
H(IER) L(IGT) B(EGRAVEN)
PIETER FIER,
IN SIJN LEVEN KOSTER DESER KERCK,
STERFT DEN 21 MAERT 1679.De grootte derer zerken als als volgt: A: 0,59 bij 1,04 Meter, B: 0,57 bij 1 Meter en C: 0,65 bij 1 Meter.
De eenige merkwaardigheid dezer drie grafsteentjes bestaat hierin, dat A het hierboven afgebeelde wapenschild voert.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 59
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

12. Jan van Enckenvoirt, 1529
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 37
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 59

n: vermelding in een voetnoot