afb. Kris Roderburg, 2008

11. Jan Cornelis, 1555

steensoort: maaskalksteen
maten: 57 x 102 cm
locatie: schip

De zerk is erg vaag geworden. Het wapen is niet meer te zien en van de cirkel waarin het zich bevond zijn alleen nog vage contouren te herkennen. De zerk heeft een tekstband die op de hoeken is voorgesteld als zijnde omgeslagen. De inscriptie in de tekstband loopt zeer waarschijnlijk door op het middenveld onderaan; dit laatste gedeelte van de inscriptie staat dan wel ondersteboven. Het vervolg van de inscriptie begint dan weer op de tekstband onderaan. In het midden van het middenveld bevond zich een cirkel met rand met daarin het wapen dat met een lint is opgehangen aan de cirkel.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 35
Smits (48.A)
HIER LEET BEGRAVEN
JAN CORNELISSZEN,
DIE STERF ANNO LIIII OP III JAERSDACH;
EN PETERKEN BIJTS, SYN HUYSVROUW,

STERF ANNO 1553, VI AP(RIL).De grootte derer zerken als als volgt: A: 0,59 bij 1,04 Meter, B: 0,57 bij 1 Meter en C: 0,65 bij 1 Meter.
De eenige merkwaardigheid dezer drie grafsteentjes bestaat hierin, dat A het hierboven afgebeelde wapenschild voert.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 59
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

11. Jan Cornelis, 1555
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 35
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 59

n: vermelding in een voetnoot