afb. Kris Roderburg, 2008

5. Dirck Lamberts van Geffen, 1620

steensoort: maaskalksteen
maten: 58 x 116 cm
locatie: schip

De inscriptie is ten zeerste vervaagd en grote delen ervan zijn niet meer te lezen. Oorspronkelijk bezat de zerk een tekstband die op de hoeken werd voorgesteld als zijnde omgeslagen. Op de tekstband links bevond zich alleen de datum, de rest was leeg, evenals het middenveld.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 17
Smits (47.C)
BEGRAEFFENI[S]
DIERIK LAMBRECHT VAN GEFFEN,
STERF DEN 3 NOVEMBER ANNO 1620.De afmetingen dezer zerken zijn als volgt:
A: 0,58 bij 0,78 Meter; B: 0,73 bij 1,24 Meter en C: 0,58 bij 1,16 Meter.
Behoudens het inschrift, dat nagenoeg geheel is afgesleten, bevatten deze drie grafzerkjes geen enkele vermeldenswaardige bijzonderheid.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 58
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

5. Dirck Lamberts van Geffen, 1620
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 17
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 58

n: vermelding in een voetnoot