afb. Kris Roderburg, 2008

2. Jan Degens, 1655

steensoort: maaskalksteen
maten: 74 x 123 cm
locatie: schip

De zerk vertoont een breuk in de linkerbovenhoek. Het geheel is nogal vaag geworden met als gevolg dat gedeelten van de inscriptie niet meer zijn te lezen. Er is geen andere versiering dan de achtregelige inscriptie.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 11
Smits (47.B)
BEGRAFENIS VAN
JAN DEGENS,
STERFT DEN 11 AUGUSTUS ANNO 1655,
EN[DE]
MAEYKEN JANSEN VAN DEN GRAFT,
SIJN HUYSVROU,
STERFT DEN 23 DECEMBER ANNO 1645.De afmetingen dezer zerken zijn als volgt:
A: 0,58 bij 0,78 Meter; B: 0,73 bij 1,24 Meter en C: 0,58 bij 1,16 Meter.
Behoudens het inschrift, dat nagenoeg geheel is afgesleten, bevatten deze drie grafzerkjes geen enkele vermeldenswaardige bijzonderheid.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 58
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

2. Jan Degens, 1655
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 11
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 58

n: vermelding in een voetnoot