4. Jan Wouter, 1579

steensoort: maaskalksteen met witte aders
maten: 58 x 87 cm
locatie: schip

De zerk is nu helemaal leeg. De versiering die er vroeger was te zien, betrof een tekstband met een inscriptie in gotische letters, die op de hoeken werd voorgesteld als zijnde omgeslagen. De tweede helft van de inscriptie, in kapitalen, bevond zich op het middenveld.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 15
Smits (47.A)
HIER LEET BEGRAVEN
JAN WOUTER,
DIE IN DE FUERYE GESCOTEN WAERT, ENDE
HANRICK WOUTER, 29 JULY GESCOTE(N).

Later bijgehakt:
ENDE
NICO ..., ... VAN HOUBRAKEN,
STERFT DEN 27 MERT ANNO 1667.De afmetingen dezer zerken zijn als volgt:
A: 0,58 bij 0,78 Meter; B: 0,73 bij 1,24 Meter en C: 0,58 bij 1,16 Meter.
Behoudens het inschrift, dat nagenoeg geheel is afgesleten, bevatten deze drie grafzerkjes geen enkele vermeldenswaardige bijzonderheid.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 58
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

4. Jan Wouter, 1579
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 15
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 58

n: vermelding in een voetnoot