afb. Kris Roderburg, 2008

79. Adriaen Hendricx van Zutphen, 1642

steensoort: maaskalksteen
maten: 115 x 195 cm
locatie: schip

De zerk is zeer glad geworden en de wapens zijn nauwelijks meer te onderscheiden. Ook van de inscriptie is het grootste gedeelte onleesbaar geworden. De zerk is in twee gedeelten verdeeld. Bovenaan zien we de familiewapens onder twee festoenen die in het midden zijn opgehangen aan een ring. Links en rechts hangen aan linten tweemaal twee wapenschilden. De onderhelft is een inscriptieplaat omgeven door bandwerk. De gegraveerde letters van de inscriptie hebben verschillende groottes en vormen.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 227
Le Grand Théâtre
35
Le Grand Théâtre Sacre' de Brabant, Tom. II. Part. II. (1734) 35
Smits (46)
BEGRAEFENISSE
ADRIAEN HENDRICK VAN ZUTPHEN,
STERFT DEN 22 MEERT 1642,
AETATIS 82 JAEREN;
ENDE
[.]LANDA GHYSSELEN,
SYNE HUYSVROUW,
STERFT DEN 6 DECEMER 1648;
GERARDUS VAN ZUTPHEN,
OBIIT 22 JUNII 1641;
JOFFROUW THEODORA VAN ZUTPHEN,
OBIIT 10 JUNII 1673;
DEN HEER JOHAN VAN ZUTPHEN,
RAET DESER STADT,
OBIIT 28 NOVEMBER 1692;
ENDE JOFFROUW
BELIA VAN DER GALI,
SIJN HUYSVROUWE,
OBIIT 11 NOVEMBER 1675;
JOFFROUW
HELENA VAN ZUTPHEN,
OBIIT 10 APRIL 1682.Grootte der zerk: 1,41 bij 2,91 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 57
Artikelen
1897

D.G. van Epen

Eenige grafschriften
De Wapenheraut (1897) 17
 
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

79. Adriaen Hendricx van Zutphen, 1642
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 227
 
Literatuur en bronnenpublicaties

D.G. van Epen, De Wapenheraut (1897) 17

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 57

n: vermelding in een voetnoot