afb. Kris Roderburg, 2008

81. Henrick Francken, 1607

steensoort: maaskalksteen
maten: 115 x 195 cm
locatie: schip

Slechts de wapens van de redelijk bewaarde zerk zijn erg afgesleten.
Het hoofdgedeelte van de zerk is een inscriptieplaat omgeven door breed en gevarieerd bandwerk. Vooral aan de boven- en onderzijde vormt het bandwerk een zeer brede band. Middenboven is verder een kelk aangebracht en op de hoeken twee gekruiste doodsbeenderen. Op de vergelijkbare zeer brede benedenband, die een grote gelijkenis vertoont met een dergelijke band op zerk 65, zijn links en rechts twee wapenschilden met een lint opgehangen aan de rand van de inscriptieplaat.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 233
Le Grand Théâtre
42
Le Grand Théâtre Sacre' de Brabant, Tom. II. Part. II. (1734) 42
Smits (45)
MONUMENTUM
REVERENDI DOMINI ET MAGISTRI
ERRICI FRANCKEN,
JURIS UTRIUSQUE LICENTIATI,
HUJUS ECCLESIAE CANONICI GRADUATI;
OBIIT XIII KALENDAS DECEMBRES
ANNO CI. I. C. SEPTIMO;
CUI VIATOR BENA PRECARE.Grootte der zerk: 1,15 bij 1,95 Meter.
De datum, op den zesden en zevenden regel voorkomend, beteekent: 19 November 1607.
Het inschrift van dit grafteeken wordt door een eenvoudige omlijsting, waarvan een gedeelte hierboven is afgedrukt, ontsloten. Dit gedeelte der lijst, waartusschen ook de wapenschilden zijn gehangen, is het sierlijkst bewerkt en bevindt zich aan de benedenzijde van den steen. Aan den bovenkant der omlijsting zijn eenige doodsbeenderen uitgehouwen, waartusschen men een kelk met hostie aantreft, zooals die op no. 24 en op no. 31 reeds zijn afgebeeld.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 56
Van Epen
41
De Wapenheraut (1897) 41
Artikelen
1897

D.G. van Epen

Eenige grafschriften
De Wapenheraut (1897) 41
 
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

81. Henrick Francken, 1607
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 233
 
Literatuur en bronnenpublicaties

D.G. van Epen, De Wapenheraut (1897) 41

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 56

n: vermelding in een voetnoot