afb. Kris Roderburg, 2008

82. Peeter van Nuyssenborch, 1635

steensoort: maaskalksteen
maten: 104 x 165 cm
locatie: schip

Hoewel het oppervlak van de zerk wat glad is geworden, is zij toch in redelijke staat bewaard gebleven. Het ondergedeelte van de zerk was al rond 1900 verdwenen.
De bovenhelft van de zerk vertoont binnen een rand het wapen met aan de zijkanten tweemaal vier wapenschilden. Hieronder bevindt zich de drieregelige inscriptie in gegraveerde kapitalen. De rest van de zerk is leeg.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 237
Le Grand Théâtre
45
Le Grand Théâtre Sacre' de Brabant, Tom. II. Part. II. (1734) 45
Smits (44)
HIER LEET
BEGRAVEN
JONCKER
PEETER VAN NUYSSENBORCH,
STERF DEN 26 DECEMBER
1635.Grootte der zerk: 1,04 bij 2,33 Meter.
De grafsteen is aan het benedeneinde op een derde gedeelte der lengte gebroken.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 55
Van Epen
43
De Wapenheraut (1897) 43
Artikelen
1897

D.G. van Epen

Eenige grafschriften
De Wapenheraut (1897) 43
 
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

82. Peeter van Nuyssenborch, 1635
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 237
 
Literatuur en bronnenpublicaties

D.G. van Epen, De Wapenheraut (1897) 43

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 144

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 55

n: vermelding in een voetnoot