afb. Kris Roderburg, 2008

76. Jan Kuysten, 1556

steensoort: maaskalksteen met witte aders
maten: 120 x 233 cm
locatie: schip

De zerk is zozeer afgesleten dat de figuur van de kanunnik nog maar ternauwernood is te onderscheiden. De wapens zijn helemaal verdwenen, maar de evangelistensymbolen zijn nog te zien. Ook van de inscriptie zijn verschillende letters volledig afgesleten.
Het betreft een zerk met een verdiepte rand waarin de letters van de inscriptie in reliëf zijn weergegeven. Op de hoeken zijn vierpassen aangebracht met daarin de evangelistensymbolen. De tekstbanden aan de lange zijden zijn in het midden doorbroken door vierpassen die aan de binnenzijden een versiering van een veelpas hebben. Hierin zijn twee wapenschilden aangebracht. Op het middenveld zagen we vroeger in fraaie maniëristische stijl een kanunnik met zijn hoofd op een kussen en gekleed in misgewaden. Boven zijn handen op zijn borst was een kelk met hostie te zien. Boven het hoofd van de kanunnik was een boogje aangebracht met daarin een engelenkopje met vleugels en daar weer boven een gedrapeerde doek opgehouden door putti en vallend vanuit een troonhemel. De zijden waren aangegeven door pilasters, achter het hoofdkussen doorsneden door een horizontale balk.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 215
Le Grand Théâtre
40
Le Grand Théâtre Sacre' de Brabant, Tom. II. Part. II. (1734) 40
Smits (43)
HIC JACET SEPULTUS DOMINUS
JOANNES KUYSTEN,
HUJUS ECCLESIE CANONICUS,
QUI OBIIT ANNO DOMINI
XVc LVI, DIE II DECEMBRIS.Datum: Anno Domini 1556, December 2.
Zerk van blauwen steen, groot 1,21 bij 2,32 Meter.
In de rosetten, die de lijst op de vier hoeken versnijden, zij de attributen der Evangelisten aangebracht.
Dit grafteeken is in den geest der vroege en Vlaamsche renaissance uitgevoerd.
Opmerking verdient overigens de waardige en rustige houding van den onder een bedhemel en op een hoofdkussen liggende kanunnik, die in zijne gothieke, priesterlijke paramenten is afgebeeld.
Aan den hals en onder de armen ziet men de kap en het rochet van den Kanunnik.
De ´putti´, die de gordijnen van het baldakijn ophouden, kenmerken mede de zooeven genoemden stijl.
Vergelijk zerk no. 10 en no. 35 in dit werk.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 53-54
Van Epen
20
De Wapenheraut (1897) 20
Afbeeldingen

ca 1912
     
Artikelen
1897

D.G. van Epen

Eenige grafschriften
De Wapenheraut (1897) 20
 
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

76. Jan Kuysten, 1556
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 215
 
Literatuur en bronnenpublicaties

D.G. van Epen, De Wapenheraut (1897) 20

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 53-54

n: vermelding in een voetnoot