afb. Kris Roderburg, 2008

78. Ludolf van Lintzenich, 1646

steensoort: maaskalksteen met witte aders
maten: 141 x 257 cm
locatie: schip

De zerk is nogal afgesleten en van het eerste gedeelte van de inscriptie zijn slechts enkele disparate letters te onderscheiden. De zerk, zonder rand, is in twee gedeelten verdeeld. Bovenin zien we in reliëf het uitvoerige wapen. Aan de bovenzijde zijn twee festoenen opgehangen vanuit een ring midden boven. Links en rechts hangen aan dubbele linten tweemaal twee wapenschilden. De onderhelft is een grote inscriptieplaat omgeven door uitvoerig bandwerk dat hoofdzakelijk bestaat uit voluten met middenboven een doodshoofd en middenonder een zandloper.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 223
Le Grand Théâtre
39
40
Le Grand Théâtre Sacre' de Brabant, Tom. II. Part. II. (1734) 39-40
Smits (42)
BEGRAFENIS VAN
WELEDELE JONCKER
LUDOLF VAN LINTZENICH,
IN ZIJN LEVEN CONTROROLLEUR GENERAAL VAN LEGER,
SCHEPEN EN COMMISSARIS EXTRAORDINARIS
VAN MONSTERINGE ENDE OPSIENDER
DER
VERSEGELINGE DER UITHEEMSCHE LAECKENEN,
STERF DEN 23 OCTOBER 1646;
ENDE
DE WELEEDELE JUFFROU
ANNA BACK,
ZIJN HUYSVROU, STERF DEN 6 APRIL 1653;
MET DEN HEER
LOURENS VAN LINTZENICH,
SYNEN SONE,
IN SIJN LEVEN CAPITEYN HOFFRIGTER
ENDE RENTM(EESTER) VAN SIJN DOORLUGT(IGEN)
CEURVORST VAN BRANDENBURG,
ENDE STERF 1 MART 1660.Grootte der zerk: 1,41 bij 2,55 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 52
Van Epen
20
De Wapenheraut (1897) 20
Artikelen
1897

D.G. van Epen

Eenige grafschriften
De Wapenheraut (1897) 20
 
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

78. Ludolf van Lintzenich, 1646
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 223
 
Literatuur en bronnenpublicaties

D.G. van Epen, De Wapenheraut (1897) 20

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 144-145

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 52

n: vermelding in een voetnoot