80. Henrick Pelgrom, 1544

steensoort: hardsteen
maten: 119 x 237 cm
locatie: schip

De zerk is sterk afgesleten. Het wapen is verdwenen en van de inscriptie zijn slechts enkele disparate letters te onderscheiden. De zerk heeft een brede rand. Het middenveld is in tweeën verdeeld. Bovenin bevindt zich een verdiepte rechthoek met daarin het wapen. In de twee bovenhoeken waren vroeger engelenkopjes tussen vleugels te zien. Het ondergedeelte bevatte de vijfregelige inscriptie in gegraveerde kapitalen.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 231
Le Grand Théâtre
36
Le Grand Théâtre Sacre' de Brabant, Tom. II. Part. II. (1734) 36
Smits (41)
MONUMENTUM
NOBILIS ET ORNATISSIMI VIRI
HENRI PELGROM,
SUO TEMPORE
PRESIDIS HUJUS CIVITATIS,
QUI OBIIT
AD 1544, 10 FEBRUARII.Groote der zerk: 1,18 bij 2,34 Meter.
De voornaam 'Henri' op den derden regel staat waarschijnlijk voor 'Henrici'.
Het woord 'ad' op den zevenden regel is eene vergissing, welke door den steenhouwer werd gepleegd, en welke aan diens ongeletterdheid te wijten is; het woord 'ad' staat in plaats van 'anno'.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 51
Van Epen
18
De Wapenheraut (1897) 18
Artikelen
1897

D.G. van Epen

Eenige grafschriften
De Wapenheraut (1897) 18
 
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

80. Henrick Pelgrom, 1544
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 231
 
Literatuur en bronnenpublicaties

D.G. van Epen, De Wapenheraut (1897) 18

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 145

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 51

n: vermelding in een voetnoot