70. Frans Peters van Susteren, 1612

steensoort: maaskalksteen
maten: 116 x 243 cm
locatie: schip

De zerk is ten zeerste afgesleten, met als gevolg dat van de inscripties nog slechts enkele disparate letters zijn te ontcijferen en dat ook het wapen niet meer is te lezen. De zerk vertoont nog de contouren van een cirkel op het middenveld waarin het wapenschild was opgehangen met een lint aan een lus. Hierboven is nog vaag een vreemde lijn te ontwaren met daarin op gelijke afstand een achttal lijntjes. De zerk heeft een verdiepte tekstband met hoekvierpassen, die vroeger moeten zijn ingelegd geweest met een ander materiaal. Mogelijk betreft het een oudere zerk die later van nieuwe inscripties is voorzien, inclusief de rond 1900 nog gedeeltelijk te lezen inscriptie in de verdiepte tekstband.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 189
Smits (40)
BEGRAFENI[S] ...
...
... HUYSVROU
STERF DE 29 JULI 1636.
HIER IS BEGRAVE(N)
FR..T PETERS VAN SUSTEREN,
STERF DEN 3 OCTOBRIS ANNO 1617;
BIDT VOOR DE ZIELE;
ENDE
HENDERICUS VAN SUSTEREN,
STERFT DEN 4 DECEMBER 1686.
BEGRAFFENIS
GHILIAM STRIJP,
STERF DEN 30 NOVEMBER ANNO 1632;
ENDE
HESTER VAN WYTFELT,
SIJN HUYSVROU,
STERFT DEN 5 SEPTEMBER ANNO 1635.Groote der grafzerk: 1,16 bij 2,42 Meter.
Deze eenvoudige grafsteen heeft geen enkel sieraard dan het hier afgedrukte wapenschild, dat - zonderling genoeg - op een doornageld kussen schijnt bevestigd te zijn.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 50
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

70. Frans Peters van Susteren, 1612
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 189
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 50

n: vermelding in een voetnoot