afb. Kris Roderburg, 2008

72. Everart van de Water, 1503

steensoort: maaskalksteen met witte aders
maten: 149 x 272 cm
locatie: schip

De zerk is erg glad geworden en van de tweede inscriptie op het middenveld zijn nog maar enkele separate letters te ontcijferen. Aan de linkeronderzijde zijn grove beschadigingen te zien. De vormgeving van de zerk is evenwichtig met een brede tekstband met daarin de inscriptie in mooie grote gotische letters en op de hoeken vierpassen met de gebruikelijke evangelistensymbolen. Op het middenveld zien we een fraaie cirkel aangegeven door een rand met daarin het wapenschild, dat met een dichtgegespte riem is opgehangen aan de cirkel. De tweede inscriptie is van anderhalve eeuw later, maar wel van dezelfde familie (zie hieronder).
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 199
Le Grand Théâtre
41
Le Grand Théâtre Sacre' de Brabant, Tom. II. Part. II. (1734) 41-42
Smits (39)
HIC JACET SEPULTUS
VENERABILIS VIR, DOMINUS
EVERAERDUS DE AQUA,
HUJUS ECCLESIE CANONICUS,
QUI OBIIT ANNO XVc III
DIE XIX MENSIS DECEMBRIS;
CUJUS ANIMA REQUIESCAT IN PACE.

Later bijgevoegd:
ENDE
JOFFROUW ELISABET DOCHTER
SIMONS VAN BETHMEER,
VERWECKT BIJ JOFFROUW
ISABELLA VAN DE WATER,
STERFT DEN 9 APRIL ANNO 1665.Groote van de grafzerk: 1,29 bij 2,70 Meter.
Het hierboven afgebeelde familiewapen bevindt zich in 't midden van den grafsteen, welks omlijsting op de vier hoeken door symbolen der evangelisten versierd is.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 49
Van Epen
41
De Wapenheraut (1897) 41
Artikelen
1897

D.G. van Epen

Eenige grafschriften
De Wapenheraut (1897) 41
 
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

72. Everart van de Water, 1503
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 199
 
Literatuur en bronnenpublicaties

D.G. van Epen, De Wapenheraut (1897) 41

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 49

n: vermelding in een voetnoot