afb. Kris Roderburg, 2008

74. Frans van der Cammen, 1565

steensoort: maaskalksteen
maten: 129 x 231 cm
locatie: schip

De zerk is erg glad geworden, waardoor vooral de inscripties op het middenveld onleesbaar zijn geworden.
De zerk heeft een verdiepte band, die op de hoeken wordt doorbroken door vierkanten met daarin een wapenschild in relif; ook de letters in de tekstband zijn in relif. Het middenveld is verdeeld in drie gedeelten; de boven- en ondergedeelten bevatten vroeger het vervolg van de inscriptie met letters in relif op een ruwe achtergrond. Hiertussen zien we een grote cirkel met in de zwikken driepassen en in de cirkel het wapen. Opvallend is nog een soort banderol boven het helmteken dat de vorm heeft van een mannenhoofd.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 209
Smits (38)
HIER LEET BEGRAVEN
FRANCHOYS VAN DER CAMMEN,
STERF ANNO 1565, DEN 23 JULY,
ENDE
KATERINA TYNAGEL,
SIJN HUYSVROU,
STERF ANNO 1574, 6 MARTY.
ENDE MEESTER
JACOB VAN DER CAMMEN,
LYCENTIAET IN BEYDE RECHTE,
RAERSHEER, KERKMEESTER EN CAPITE(YN) DEESER STADT,
STERF ANNO 1586, DEN 22 JANUARY.
ENDE
JOSYN [...]
HUYSVROU EEVERT VAN DE WATER,
STERF ANNO 1569, 15 DECEMBER.Afmeting van den grafsteen: 1,28 bij 2,31 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 48
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

74. Frans van der Cammen, 1565
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 209
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 48

n: vermelding in een voetnoot