afb. Kris Roderburg, 2008

71. Jan Darkennes, 1572

steensoort: maaskalksteen
maten: 137 x 197 cm
locatie: schip

De rand van de zerk en de wapenschildjes in rechthoeken op de hoeken zijn nu leeg, met uitzondering van het wapenschild linksboven.
De zerk heeft een verdiepte rand waarin vroeger de inscriptie was aangebracht in letters in reliëf. De hoeken worden onderbroken door vierkanten met daarin een wapenschild. Op het middenveld zien we bovenaan een rechthoekige inscriptieplaat met bandwerk aan de zijkanten en daarop aangebracht het vervolg van de inscriptie in dezelfde soort letters. Tussen de vierde en vijfde regel was vroeger een extra regel met letters in kapitalen gegraveerd, die nu is verdwenen.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 193
Smits (37)
HIER LEET BEGRAVEN [V...] JAN DERKINES, [LOETSMEESTER?]
... JUNI ...
ENDE JAN DERKENNIS,
HEN SOEN, STERF ANNO 1607, 25 JANUARI.
ENDE JAN VAN DEN OORT,
STERF 3 JULY ANNO 1606,
ENDE KATALIJN DERKENNIS,
SIJN HUYSVROU, DEN 2n MEY ANNO 1598.
ENDE MECHTELT,
SIJN HUYSVROU, STERF DEN 9 APRIL ANNO 1626.Afmetingen van de grafzerk: 1,38 M. bij 1,96 Meter.
Zie: Dr. C.F.X. Smits, De Kathedraal van 's-Hertogenbosch, bl. 84, 98, 107, 108 enz.
Vergelijk verder grafsteen no. 64 in 't vervolg van dit boek.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 46
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

71. Jan Darkennes, 1572
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 193
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 46

n: vermelding in een voetnoot