afb.

64. Willem van Hout, 1670

steensoort: maaskalksteen
maten: 127 x 244 cm
locatie: schip

De zerk is in redelijke staat bewaard gebleven; slechts een aantal letters van de inscriptie is verdwenen. De zerk heeft een eenvoudige rand, aangegeven door een simpele gegraveerde lijn. In het midden van de zerk is een verdiepte cirkel aangebracht zonder rand met daarin het tamelijk kleine wapenschild, dat aan de zijkanten en de bovenkant wordt vergezeld van een lelie.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 169
Smits (36)
BEGRAEFFENIS
WILLEM VAN HOUT,
READT DESER STADT,
STERFT DEN 5 MEERT ANNO 1670,
ENDE
FEYKEN,
SYNE HUYSVROU,
STERF DEN 22 JANWARI 1650,
ENDE
HANDERSKEN,
SYNE DOCHTER,
STERFT DEN 4den MERT 1641,
EN DE JOUFFROUW,
ELIONORA HACHA,
SYNE TWEEDE HUYSVROU,
STERFT DE(N) 5 NOVEMBER 1661
EN DE JUFFROU
JACOMINA HACHA,
STERFT DEN 10 JANUARI 1688.Afmetingen van den steen: 1,28 bij 2,44 Meter.
Het kleine wapenschild, is het eenige sieraad van deze grafzerk.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 45
Afbeeldingen

2008
     
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

64. Willem van Hout, 1670
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 169
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 45

n: vermelding in een voetnoot