afb. Kris Roderburg, 2008

66. Dirck Borchgraef, 1571

steensooort: maaskalksteen met witte aders
maten: 126 x 232 cm
locatie: schip

Er loopt een grote breuk over de rechterbovenhoek. Het oppervlak is sterk afgesleten en men ziet slechts glooiende verdiepingen. Het bovengedeelte vertoont bovendien vele putjes.
Het betreft een zerk waarop vroeger de figuur van een kanunnik was afgebeeld, gekleed in misgewaden en met een kelk met hostie op de borst. Het hoofd lag op een kussen, dat werd weergegeven vóór een architraaf met voluten en erboven eveneens voluten met in de zwikken twee wapenschilden. Het geheel werd omgeven met een tekstband die op de hoeken werd onderbroken door vierpassen met daarin de evangelistensymbolen.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 177
Le Grand Théâtre
40
Le Grand Théâtre Sacre' de Brabant, Tom. II. Part. II. (1734) 40
Smits (35)
HIC JACET SEPULT(US)
VENERABILIS VIR, DOMINUS ET MAGISTER,
THEODORUS BORCHGRAEF,
CANONICUS HUJUS ECCLESIE,
QUI OBIIT ANNO 1570, DIE 21 JANUARII.Afmeting der zerk: 1,25 bij 2,24 Meter.
Vergelijk no. 10 en no. 43, die veel overeenkomst met dezen grafsteen hebben.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 44
Van Epen
20
De Wapenheraut (1897) 20
Artikelen
1897

D.G. van Epen

Eenige grafschriften
De Wapenheraut (1897) 20
 
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

66. Dirck Borchgraef, 1571
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 177
 
Literatuur en bronnenpublicaties

D.G. van Epen, De Wapenheraut (1897) 20

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 44

n: vermelding in een voetnoot