afb. Van Valkenburg

113. Peter Ghysberts Toelinck, 1531

steensoort: maaskalksteen met witte aders
maten: 113 x 204 cm
locatie: schip

De zerk is tegenwoordig helemaal leeg. Een oude tekening laat zien dat het ging om een zerk met tekstband met op de hoeken vierpassen met daarin de evangelistensymbolen en in het midden een vierpas met hoektoten uitlopend in een blad. Hierin bevond zich een staande engel met vleugels die in zijn handen een lint vasthield waaraan twee wapenschilden hingen.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 315
Smits (34)
HIER LEET BEGRAVEN
PETER TOELINCK GIJSBERT SOEN
DIE STERF IN 'T JAER ONS HEREN
MCCCCC ENDE XXXI, DEN XIten DACH JULII,
BIDT VOER DIE ZIELE.
ENDE
ALEYT, SIJN HUYSVROUW,
DIE STERF ANNO XVc XLVI, DEN XXIIn DACH NOVEMBRI,
ENDE
PEETER FREDERICQ TOELINCK,
SONE VAN
FRAN(CIS) TOELINCK PETERS,
STERF DEN 8 JULY ANNO 1615,
OUT SIJNDE 11 MAENDEN EN 20 DAGE.Grootte van den grafsteen: 1,12 bij 2,04 Meter.
Behalve het sierlijk quatrefeuille, hierboven afgebeeld, bevat de steen geen ander versiersel dan de symbolen der vier evangelisten, die de lijst versnijden.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 43
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

34. Henrick Arnts van Houbraken, 1623
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 93
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 43

n: vermelding in een voetnoot