111, Jan Jansen van den Gevel, 1635

steensoort: maaskalksteen met witte aders
maten: 135 x 263 cm
locatie: schip

Er loopt een breuk over de linkerbenedenhoek. De zerk is tegenwoordig praktisch leeg; alleen van de randinscriptie is nog een gedeelte leesbaar. Van het wapen in het midden en de vierpas die het omgaf is niets overgebleven.
De zerk had een tekstband die op de hoeken werd onderbroken door vierpassen met daarin de evangelistensymbolen. In het midden bevond zich een vierpas waaraan het wapenschild met een gegespte riem is opgehangen.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 311
Smits (33)
BEGRAEFFENIS
JAN JANSEN VAN DEN GEVEL,
STERFT DEN 14 NOVEMBER 1635,
ENDE
LUCRETIA ANDRIESSE,
SIJN HUISVROU,
ENDE
MYNEN SOON
ANDRES VAN (DEN) GEVEL,
STERFT DEN 3 AUGUSTI 1636.Afmetingen der zerk: 1,33 bij 2,61 Meter.
Gelijk wij reeds herhaaldelijk aanmerkten, vormen ook hier de gebruikelijke symbolen der vier Evangelisten, in de versnijding der vier hoeken der omlijsting aangebracht, tegelijk met het familiewapen, het eenig siraad van den grafsteen.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 42
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

111. Jan Jansen van den Gevel, 1635
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 311
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 42

n: vermelding in een voetnoot