afb. Kris Roderburg, 2008

122. Jan de Haen, 1607

steensoort: maaskalksteen met witte aders
maten: 105 x 203 cm
locatie: schip

De zerk is erg afgesleten. Van de inscriptie op het middenveld zijn slechts enkele disparate letters nog te ontcijferen. Ook van het wapen zijn nog slechts vage contouren te zien.
De zerk is in twee velden verdeeld. Bovenin bevindt zich het wapen in relif. De onderhelft bestaat uit een inscriptieplaat, die aan de bovenzijde een drietal elementen van bandwerk heeft. Om de zerk loopt een tekstband die wordt aangegeven door een simpele gegraveerde lijn. Hierbinnen is een latere inscriptie aangebracht.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 341
Smits (32)
D.O.M.
MONUMENTUM
JOANNIS DE HAEN,
GRAVIENSIS,
QUI FUIT ET FUGIT 17 JUNII ANNO 1607,
CUJUS MANIBUS DIE PRECARE;
... POSTERI TUIS ...... UM VALE.
HIC JACET SEPULTUS:
REVERENDUS DOMINUS ET MAGISTER
JUDOCUS BUNGELER,
GRAVIENSIS,
HUJUS ECCLESIAE CANONICUS, QUI OBIIT
ANNO 1624, DIE 14 AUGUSTI.Afmeting der grafzerk: 1,05 bij 2,03 Meter.
Op dezen grafsteen bevindt zich niets dan het eenvoudige wapen van J. de Haen met het hierboven afgedrukte inschrift.
Geheel overeenkomstig den neo-klassieken tijdgeest staat op den 6n regel van het grafschrift 'manibus', van 'manes' (d manes), de zielen of schimmen der afgestorvenen, door de ouden als goden vereerd.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 41
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

122. Jan de Haen, 1607
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 341
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 41

n: vermelding in een voetnoot