afb. Kris Roderburg, 2008

7. Anthonis van Lanckvelt, 1581

steensoort: maaskalksteen
maten: 114 x 198 cm
locatie: schip

Het betreft hier een klassiek vormgegeven priesterzerk met een tekstband tussen hoekvierpassen met evangelistensymbolen en met in het middenveld in reliëf een cirkel met kelk en hostie. Aan de onderzijde van de cirkel hangt een lint waaraan het wapenschild hangt.
De tekst boven de voorstelling van de cirkel met hostie, voor de ouders van de priester, kan in dezelfde tijd zijn aangebracht als de oorspronkelijke tekst in de rand. De extra zin tussen de vierde en vijfde regel, in kleiner en vager lettertype, moet later zijn toegevoegd, evenals de tekst onder de voorstelling, die hetzelfde lettertype heeft en een herhaling inhoudt. Gezien de tekst op de buitenrand, veel willekeuriger gegraveerd, heeft de zerk een halve eeuw na dato gediend voor twee andere, verwante personen.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 23
Le Grand Théâtre
41
Le Grand Théâtre Sacre' de Brabant, Tom. II. Part. II. (1734) 41
Smits (31)
HIC JACET SEPULTUS VENERABILIS VIR, DOMINUS,
ANTONIUS DE LANCKVELT,
BENEFICIATUS ET RECTOR HUJUS ALTARIS,
QUI OBIJT ANNO 1581, DIE 6 APRILIS.
ENDE
LAMBRECHT VAN LANCKVELT,
SIJN VADER, STERD ANNO 1579, 13 NOVEMBER, ENDE
AELKEN, SIJN HUYSVROUW,
DES VOIRSCREVEN HEER ANTHUENIS MOEDER,
STERF ANNO 1580, 8 SEPTEMBER,
DOMINUS ANTONIUS DE LANCKVELT,
LAMBERTO DE LANCKVELT, ET ALEYDI,
PIIS PARENTIBUS, SIBIQUE POUIT.
ENDE
RO[..]ER VAN BOXMER,
STERF DEN 19 SEPTEMBER 1638.
ENDE
JAN VAN BOXMER,
HARE SOON, STERF DEN 28 NOVEMBER 1627.Afmeting van den grafsteen: 1,15 bij 1,97 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 40
Van Epen
41
De Wapenheraut (1897) 41
Artikelen
1897

D.G. van Epen

Eenige grafschriften
De Wapenheraut (1897) 41
 
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

7. Anthonis van Lanckvelt, 1581
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 23
 
Literatuur en bronnenpublicaties

D.G. van Epen, De Wapenheraut (1897) 41

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 40

n: vermelding in een voetnoot