afb. Kris Roderburg, 2008

123. Adriaen van der Molen alias Van Strijp, 1533

steensoort: maaskalksteen
maten: 115 x 200 cm
locatie: schip

De linkerbenedenhoek van de zerk is afgebroken. Verder is de zerk afgesleten met als gevolg dat grote delen van de inscriptie onleesbaar zijn geworden en dat ook de wapens maar gedeeltelijk zijn te ontwaren. De oudste inscriptie, in het wapenveld, is helemaal verdwenen. Om de zerk loopt een smalle rand. Hierbinnen is aan de bovenzijde een grote rechthoek aangebracht met daarbinnen in relif een mans- en een vrouwswapen hangend aan een lint, dat om een knoestige tak bovenaan is geslagen. Het lint toont boven de schilden een rozet en loopt eronder uit in kwasten. De twee bovenhoekjes van de rechthoek hebben een driehoekje als versiering, afgescheiden door een golvende rand.
De oudste inscriptie en de voorstelling van de wapens lijken elkaar te sparen. De inscriptie in grote gegraveerde kapitalen onder de rechthoek met wapens moet dan later zijn aangebracht.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 343
Smits (30)
Beneden het hier links afgebeelde grafschrift, bevat de zerk nog het volgende:

BEGRAFFENIS VAN
JOOST JANSSE VAN VECHEL,
STIERF DEN 6 APRIL 1651, ENDE
HESTER JANSSEN VAN BERKLIKUM,
SIJN HUYSVROU,
STIERF DEN 23 DESEMBER 1640,
ENDE
JAN,
SIJNEN SOON,
STIERF DEN 28 AUGUSTUS 1640.
JAN VAN VELP,
STERFT 1681.Grootte van den grafsteen: 1,14 bij 1,98 Meter.
De hierboven afgebeelde schilden vormen het eenige sieraad van dezen eenvoudigen grafsteen.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 39
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

123. Adriaen van der Molen alias van Strijp, 1533
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 343
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 39

n: vermelding in een voetnoot