afb. Kris Roderburg, 2008

6. Peter van den Bosch, 1614

steensoort: maaskalksteen
maten: 115 x 230 cm
locatie: schip

Van de in een redelijke staat bewaarde zerk zijn alleen de letters van de latere inscriptie enigszins vervaagd. De zerk heeft een tekstband die op de hoeken is voorgesteld als zijnde omgeslagen. Hierbinnen bevindt zich de inscriptie in mooie grote kapitalen. De letters van de latere inscriptie op het bovengedeelte van het middenveld zijn minder diep gegraveerd en kleiner van vorm. In het midden van de zerk zien we een verdiepte cirkel met rand en daarin het wapenschild, dat met een dichtgegespte riem is opgehangen aan de cirkelrand erboven.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 19
Smits (29)
SEPULCHRUM VENERABILIS VIRI, DOMINI,
PETRI VAN DEN BOSCH,
RECTORIS HUJUS ALTARIS, QUI OBIIT
13 JUNII ANNO 1614.
REQUIESCAT IN PACE.

Later bijgevoegd:
ET DOMINI
JOANNIS VAN DEN BOSCH,
VICE-PRAETORIS 35 ANNIS, ET
SCAEBINI HUJUS CIVITATIS,
QUI OBIIT ANNO 1643, 14 DECEMBRIS, ET
JOANNAE VAN BROECHOVEN,
EJUS UXORIS, QUAE OBIIT
ANNO 1609, 26 DECEMBRIS.Afmeting van de grafzerk: 1,14 bij 2,28 Meter.
Van dezen eenvoudigen steen is het wapenschild, aan eenen gegespten riem bevestigd, wederom het eenige sieraad.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 38
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

6. Peter van den Bosch, 1614
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 19
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 38

n: vermelding in een voetnoot