afb. Kris Roderburg, 2008

3. Goyaert Stoters van Enckenvoirt, 1608

steensoort: maaskalksteen
maten: 123 x 230 cm
locatie: schip

Het oppervlak is erg glad geworden, vooral wat betreft het wapen en de evangelistensymbolen. De zerk heeft een tekstband, op de hoeken doorbroken door vierpassen met daarin de evangelistensymbolen. In het midden zien we een verdiepte cirkel met rand en daarin in relif het wapenschild dat met een dichtgegespte riem is opgehangen aan de cirkelrand.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 13
Smits (28)
SEPULCHRUM
HONORABILIS VIRI, MAGISTRI,
GODEFRIDI STOTERS AB ENCKEVORT,
PERSONE PERSONATUS DE VECHEL,
OBIIT 12 JUNII 1608.Afmeting van den steen: 1,23 bij 2,30 Meter.
In de vierpassen, die de lijst van den eenvoudigen grafsteen, waarop bovenstaand, beknopt, grafschrift voorkomt, bevinden zich de gebruikelijke symbolen der vier Evangelisten.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 37
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

3. Goyaert Stoters van Enckenvoirt, 1608
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 13
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 37

n: vermelding in een voetnoot