afb. Kris Roderburg, 2008

52. Jan van Blotenburch, 1674

steensoort: maaskalksteen
maten: 130 x 200 cm
locatie: schip

De zerk heeft tegenwoordig een erg glad oppervlak. Alle wapens zijn afgesleten. Aan de onderzijde is een randgedeelte verdwenen.
De zerk heeft in de bovenhelft een verdiepte rechthoek binnen een brede band. Hierbinnen is het familiewapen aangebracht met in de hoeken nog vier wapenschilden. Onder het mans- en vrouwswapen zien we twee linten die elkaar kruisen. De onderhelft wordt volledig ingenomen door de inscriptie.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 139
Smits (27)
GRAFT STEEDE VOOR
JAN VAN BLOTENBURCH,
IN SIJN LEVEN RENTMEESTER VAN DEN H. GEEST,
STERFT DEN 15 MAY 1674,
ENDE
IDA VAN ROY,
SIJNE HUYSVROUW, STERFT DEN 18 OCTOBER 1677,
ENDE
IDA,
HARE DOCHTER, STERFT DEN 18 FEBRUARY 1669.
DEN HEER
ADRIAEN VAN BLOTENBURCH,
IN SIJN LEVEN RAEDT DESER STAD ENDE
CAPITEYN VAN DEN OUDEN VOETBOOCH,
STERFT DEN 12 JANUARY 1702.
DE HEER EN MEESTER
JAN VAN BLOTENBURCH,
IN SIJN LEVEN OUTSTEN RAET.Grootte van de zerk: 1,13 bij 2,02 Meter.
De onderste regel van den grafsteen is doormidden gehakt en daarmede ook het grafschrift verminkt en fragmentarisch geworden.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 36
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

52. Jan van Blotenburch, 1674
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 139
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 36

n: vermelding in een voetnoot