afb. Kris Roderburg, 2008

171. Ghiliam van Campen, 1687

steensoort: maaskalksteen
maten: 140 x 263 cm
locatie: schip

De zerk is ten zeerste afgesleten en verschillende letters van de inscriptie zijn niet meer te lezen.
De zerk heeft geen randaanduiding. Bovenaan zien we een verdiepte rechthoek met daarin in relif het wapenschild dat wordt vastgehouden door twee staande leeuwen, dit alles rustend op een gebogen lijn. Het lint boven het wapenschild vertoont drie lussen.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 477
Smits (25)
BEGRAFFENISSE VAN GHILIAM VAN CAMPEN,
IN SIJN LEEVEN NOTARIUS
ENDE PROCUREUR DEESER STADT,
STERFT DEN 11 FEBRUARIUS ANNO 1687
ENDE
GEERTRUYT VAN DER MEULEN,
SIJN HUYSVROU,
STERFT DEN 7 JUNY ANNO 1667
ENDE
MARIA VAN CAMPEN,
HUYSVROU VAN
GIJSBERT VAN GRINSVEN,
STERFT DEN 4 MAERT ANNO 1681,
ENDE JOFFROU
LUCIA VAN GRIENSVEN,
DE HUYSVROUWE VAN SINJOER
JOHAN DE POTT(E)RS,
STERFT DEN 23 SEPTEMBER ANNO 1704.Afmeting van den grafsteen: 1,40 bij 2,60 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 34
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

171. Ghiliam van Campen, 1687
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 477
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 34

n: vermelding in een voetnoot