afb. Kris Roderburg, 2008

69. Gerit van Berck, 1572

steensoort: hardsteen
maten: 108 x 186 cm
locatie: schip

In het midden van de linkerrand is een stukje verdwenen. Het wapen is niet meer te lezen en de evangelistensymbolen zijn nogal glad geworden.
De zerk heeft een tekstrand met hoekvierpassen met daarin de evangelistensymbolen. Op het middenveld zien we een verdiepte cirkel met rand en daarin een kelk met hostie. Hieronder bevindt zich het wapenschild, dat met een lint aan de cirkelrand is opgehangen. Het schild, het lint en het wapen zelf waren gegraveerd.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 185
Le Grand Théâtre
45
Le Grand Théâtre Sacre' de Brabant, Tom. II. Part. II. (1734) 45
Smits (24)
HIC JACET SEPULTUS
HONORABILIS VIR, DOMINUS,
GERARDUS BERCK,
BENEFICIATUS HUJUS ECCLESIE,
QUI OBIIT ANNO 1572, DIE 20 MAII.
ENDE JOFFROUW
SOPHIA VAN BERCK,
SIJN MOEIJE, (I)
STERF ANNO 1530, 3 MAY.Afmeting van den grafsteen: 1,09 bij 1,86 Meter.
(I) Op den steen, die veel geleden heeft, zou men geneigd zijn te lezen: 'sijn maije', daar de samentrekking 'oe' door hare nauwe aaneensluiting in eene 'a' veranderd is.
De hoeken van dit grafgesteente zijn wederom versierd met de vier Evangelisten-symbolen.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 33
Van Epen
43
De Wapenheraut (1897) 43
Artikelen
1897

D.G. van Epen

Eenige grafschriften
De Wapenheraut (1897) 43
 
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

69. Gerit van Berck, 1572
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 185
 
Literatuur en bronnenpublicaties

D.G. van Epen, De Wapenheraut (1897) 43

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 33

n: vermelding in een voetnoot