afb. Kris Roderburg, 2008

134. Johannes Cock, 1495

steensoort: maaskalksteen
maten: 113 x 235 cm
locatie: schip

De zerk is sterk afgesleten. Van de vierpas in het midden zijn nog slechts enkele kleine stukjes lijn van de buitenrand te onderscheiden; de voorstelling binnenin is geheel verdwenen. Ook de evangelistensymbolen in de hoekvierpassen zijn praktisch vervaagd met uitzondering van de arend linksboven. Het oppervlak bovenaan is nu geheel leeg. Ook van de inscriptie in de tekstband is een gedeelte onleesbaar geworden.
De zerk heeft een tekstband met hoekvierpassen met daarin de evangelistensymbolen. Op het middenveld bevond zich vroeger een fraaie grote vierpas met bladmotieven op de hoeken, die tot de zijranden reikte. De binnenrand van de vierpas vertoonde fraaie veelpassen, die een zittende engel omgaven met in zijn handen een wapenschild. Boven de vierpas in het midden was een kelk met hostie gegraveerd.
Middenonder bevond zich een oude cirkelvormige verdieping, die tegenwoordig is opgevuld met een twintigste-eeuwse koperen plaat met inscriptie.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 373
Smits (23)
HIC JACET SEPULTUS
VENERABILIS VIR, DOMINUS,
JOHANNES COCK,
HUJUS ECCLESIE CANONICUS,
PRESBITER,
QUI OBIIT ANNO DOMINI MCCCCo XCVo
MENSIS SEPTEMBRIS DIE XXIII,
CUJUS ANIMA REQUIESCAT IN PACE.Afmeting van den grafsteen: 1,13 bij 2,35 Meter.
Boven de engel, die het wapenschild draagt van Johannes Cock, bevindt zich op den grafsteen een kelk met hostie.
Beneden dien engel komt nog een ronde uitdieping voor, waarvan het beitelwerk echter geheel is afgesleten.
Vierbladige ornamenten, nagenoeg gelijk aan de sierlijke omlijsting, die den engel (hierboven afgebeeld) insluit, versnijden de hoeken van den grafsteen, waarin de vier Evangelisten-symbolen zijn aangebracht.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 32
Verhalen en legenden

De Oirschotse non

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 14 januari 1988
Afbeeldingen

 
     
Artikelen
1988

Henny Molhuysen

Verhalen en legenden : De Oirschotse non
Brabants Dagblad donderdag 14 januarie 1988
 
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

134. Johannes Cock, 1495
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 373
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 32

n: vermelding in een voetnoot