59. Peter Peters van Antwerpen, 1563

steensoort: maaskalksteen
maten: 93 x 190 cm
locatie: schip

Het betreft hier een praktisch afgesleten zerk met bovendien nog enkele grote beschadigingen aan de onderzijde. Van de inscriptie zijn tegenwoordig nog maar enkele letters te ontcijferen. De wapens waren al in de negentiende eeuw afgesleten. De randen van de zerk vertonen een tekstband met omgeslagen hoeken. Op het midden van de zerk waren vroeger twee wapenschilden te zien, met linten opgehangen aan een knoestige tak. De tekstband aan de linkerzijde lijkt steeds leeg te zijn gebleven.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 157
Smits (22)
HIER LEET BEGRAVEN
PEETER PEETERSSZEN VAN ANTWERPEN,
STERF ANNO 1562, DEN 12 MERT.Afmeting van den steen: 0,92 bij 1,88 Meter.
Ofschoon de hier afgebeelde wapenschilden geheel zijn afgesleten, zijn deze hier toch afgedrukt, eenerzijds, om den lezer een beeld te geven van den vervallen toestand, waarin zich vele grafzerken bevinden, en anderzijds, omdat uit de spraazame trekken, die het wapenschild ter rechterzijde te aanschouwen biedt, het wapen der stad Antwerpen nog op te halen zou zijn.
Van deze eenvoudige grafzerk valt overigens niets merkwaardigs te vermelden.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 31
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

59. Peter Peters van Antwerpen, 1563
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 157
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 31

n: vermelding in een voetnoot