afb. Kris Roderburg, 2008

54. Lenaert Ghysberts Herincx, 1558

steensoort: maaskalksteen
maten: 116 x 228 cm
locatie: schip

De zerk is sterk afgesleten. Van de inscriptie is nog maar een aantal letters te lezen. De middencirkel met het wapen bestaat nog slechts uit een glad oppervlak met bollingen. Van de hoekvierpassen zijn alleen van de vierpas linksbeneden de contouren te onderscheiden. De beschadigingen aan de linkerkant onderaan dateren al van voor de negentiende eeuw. De zerk heeft als randversiering een tekstband met hoekvierpassen waarin vroeger de evangelistensymbolen te zien waren. In het midden van het binnenveld was een verdiepte cirkel te zien met rand, waarachter het lint verdwijnt waarmee het wapenschild is opgehangen.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 145
Smits (21)
SEPULTURA DOMINI ET MAGISTRI
LEONARDI GIJSBERTI HEER[INCSS]ZEN,
HU[...] ET [COLLA]TOR HUJUS ALTARIS,
QUI OBIIT ANNO 1557, PRIMA APRILIS.
ENDE
ANTONISKE, WEDUWE JANS HERINCX,
STERF 1612, DEN 21 FEBRUARI,
EN
GIJSBERT HERINC,
HAREN SONE,
IN SIJN LEVEN RAEDT DESER STADT,
STERF 1632, DEN 18 JUNY,
HIER LEET BEGRAVEN
CATHARINA,
DOCHTER HENRICK DE LEUWE VAN ERP,
WEDUWE ZALIGER
HENRICK HERINCX;
[STERF] DEN 10 MAII [......].
ENDE
WELLE WILLEM[SSEN] HERINCX,
SEEPSIEDER, STERF 1632, DEN 26 [......].Afmeting van den grafsteen: 1,15 bij 2,27 Meter.
Gelijk bij de toelichting van grafsteen no. 18 (Johannes Bogart) vermeld is, rustte ook het stoffelijk overschot van Leonardus Gijsbertus Heerincsszen bij het altaar, waarover hij als collator van het daaraan verbonden beneficie te beschikken had. Deze eenvoudige doch sierlijke zerk is aan den linkerhoek, beneden, geschonden. de symbolen der vier Evangelisten bleven echter gespaard.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 30
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

54. Lenaert Ghysberts Herincx, 1558
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 145
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 30

n: vermelding in een voetnoot