55. Embert Claesszoen, 1566

steensoort: maaskalksteen
maten: 122 x 218 cm
locatie: schip

De zerk is zozeer afgesleten dat slechts van de hoekvierpas linksboven en van de cirkel met wapen in het midden vage contouren zijn te onderscheiden. Van de inscriptie is nog maar een letter te lezen. Het betrof oorspronkelijk een zerk met een tekstband tussen hoekvierpassen met daarin de evangelistensymbolen en in het midden een cirkel met daarin twee wapenschilden opgehangen aan linten die door een rond haakje bovenaan lopen.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 149
Smits (20)
HIER LEET BEGRAVEN
EMBERT CLAESSZOEN
STERF ANNO 1566, DEN 19 JUNY,
GOD HE .... ENDE
ELSKEN,
SIJN HUYSVROUW,
STERF ANNO 1564, DEN 27 MERT.Afmeting van den grafsteen: 1,20 bij 2,29 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 28
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

55. Embert Claess, 1566
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 149
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 28

n: vermelding in een voetnoot