afb. Kris Roderburg, 2008

65. Jan Hels, 1600

steensoort: maaskalksteen
maten: 110 x 216 cm
locatie: schip

De zerk is nogal afgesleten en van de inscriptie zijn delen onleesbaar geworden.
De zerk bestaat voor het grootste gedeelte uit een verhoogde inscriptieplaat omgeven door bandwerk. Boven en onder is er plaats voor een brede band. Hier zien we aan de bovenzijde opstaand bandwerk met links en rechts een doodshoofd en in het midden een kelk met hostie. In de hoeken links en rechts hangt een blad met bloem aan een ring, die met een haakje is vastgemaakt aan de bovenzijde. Onderaan zien we hetzelfde opstaande bandwerk met daartussen links en rechts twee wapenschilden die met een lint zijn opgehangen aan de rand van de inscriptieplaat, een weergave die is te vergelijken met die op zerk 81.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 173
Le Grand Théâtre
38
39
Le Grand Théâtre Sacre' de Brabant, Tom. II. Part. II. (1734) 38-39
Smits (19)
SEPULCHRUM
PIETATE ET ERUDITIONE CONSPICUI VIRI,
DOMINI ET MAGISTRI,
JOHANNIS HELSII,
SACRAE THEOLOGIAE LICENTIATI, ET
FIDEI CATHOLICAE PROPUGNATORIS ACERRIMI,
NECNON HUJUS ECCLESIAE CATHEDRIALIS
DIVI JOHANNIS CANONICE AD ANNOS 44, ET
39 CANTORIS, AC MULTIS ANNIS PLEBANI VIGILANTISSIMI;
QUI AETATIS SUAE ANNO 79, ET SALUTIS NOSTRAE
1600, 13 MARTII, PIO CONDITO TESTAMENTO,
OBDORMIVIT IN DOMINO.
HUNC PRECIBUS JUVATE.

Later bijgevoegd:
MARKUS DE PAUW.Afmeting van den grafsteen: 1,12 bij 2,14 Meter.
Op den grafzerk zijn twee doodshoofden, die een kelk met hostie aan weerszijden insluiten, boven de hier afgedrukte wapenschilden afgebeeld.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 27
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

65. Jan Hels, 1600
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 173
 
Literatuur en bronnenpublicaties

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 145, 148

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 27

n: vermelding in een voetnoot